dilluns, 18 de juny de 2012

Us informem de les darreres notícies relacionades amb la planta de biomassa:

Notícia apareguda al diari El Punt: "Cassà ultima el canvi del pla general per a la biomassa"

Resum de les Jornades a Tàrrega:
A Tàrrega les conselleries de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura han organitzat una jornada per promoure especialment les incineradores de biomassa per a la producció d'electricitat, especialment la del pla d'Urgell i les Garrigues. Entre altres propostes i atenent la falta de disponibilitat de biomassa, el representant del departament d'Agricultura, el Sr. Joaquim Rodríguez, ha expressat que el seu departament està preparant un decret a petició dels propietaris forestals privats agrupats en el Consorci Forestal de Catalunya, la declaració de les muntanyes naturals com a cultius energètics, per tal que siguin primats i es disposi de més biomassa per a les plantes previstes. Aquesta proposta hipotecaria la conservació dels nostres boscos i abocarà a la ruïna el sector de transformació de la fusta en no poder competir. Hi han participat membres de diferens plataformes catalanes contràries a la incineració de la biomassa dels que hem fet sentir la queixa de la societat afectada, i alhora hem fet lliurament a l'administració d'una presentació tècnica de l'investigador de la UB i del CREAF el Dr. Carlos Gracia, que amb els seus estudis ha conclòs que produir electricitat amb biomassa és del tot inviable tècnicament, econòmicament i ambientalment en tractar els nostres boscos de poc productius, i generar gran quantitat d'impactes ambientals.
Entre altres aspectes les plataformes demanem:
Que es paralitzin tots els projectes presentats a tramitació administrativa per:
a- La seva inviabilitat tècnica de funcionar amb biomassa forestal per la falta de reserves, per ser els nostres boscos de baixa productivitat, igual que les previstes amb cultius energètics, pels alts costos i ocupació de conrreus agrícoles alimentaris.
b- Per produir només 1MW cal cremar unes 10.000tn de fusta al 20% d'humitat que el bosc representa inicialment tallar unes 14.000Tn de fusta verda. Per tenir l'eficiència energètica més baixa de la resta d'energies entre un 20% i un 30%.
c- Per reduir la disponibilitat de biomassa a la producció de calor, especialment de calderes de calefacció i aigua sanitària, amb alta eficiència entre un 80% i un 90%.
d- Per a ser productores molt importants de GEH (gasos d'efecte hivernacle); una tona de biomassa emet 1,8 tones de CO2 sense comptar les emissions indirectes. L'Agència europea del Medi Ambient s'ha manifestat contrària a què siguin considerades neutres les emissions de CO2 derivades de la incineració de la biomassa.

Per a més informació:

- Informe final de la 1a Trobada de Plataformes
- La biomassa com a font d'energia
- Manifest de les Plataformes
- La "biomata" a Catalunya de David Colell

diumenge, 29 de gener de 2012

Escalfament global del planeta: nou estudi de la NASA

Nou estudi de la NASA que mostra dades sobre l'escalfament global del planeta des del 1880 fins el 2011.
Si voleu llegir l'article original, el trobareu aquí.

dijous, 17 de març de 2011

Urbanisme suspèn la planta de biomassa de Cassà

Finalment la comissió d'Urbanisme de Girona s'ha pronunciat sobre el projecte de la Planta de Biomassa prevista a Cassà i corrobora el que veníem dient des de la Plataforma.

Podeu llegir la notícia aquí.

Des de la Plataforma antiincineradora volem donar-vos les gràcies a tots aquells qui heu col·laborat en aquesta tasca i aquells qui ens heu donat suport. Gràcies!

dijous, 18 de novembre de 2010

La Planta de biomassa a Llagostera TV

Televisió de Llagostera es va fer ressò de la planta de biomassa en un reportatge que podeu veure aquí.

dimarts, 16 de novembre de 2010

La Plataforma presenta les al·legacions medi ambientals

Ahir dilluns 15 de novembre, la Plataforma antiincineradora Cassà-Llagostera va presentar les al·legacions medi ambientals sobre el projecte de la planta incineradora de biomassa.
Podeu trobar el text de les al·legacions aquí.

dijous, 14 d’octubre de 2010

Què és la biomassa?

Font: web de Manel Debés

La biomassa són restes orgàniques tant animals o vegetals que un cop assecades poden utilitzar-se com a font d’energia.

Classes de biomassa:

- Extreta de l'ecosistema (boscos): és principalment obtinguda de la tala d’arbres, d'un diàmetre mínim de 10 cm, és el sistema més antic que els humans han utilitzat per escalfar-se i cuinar; actualment és l’energia més utilitzada als països menys desenvolupats. Una mala gestió provoca desforestació i gran impacte ambiental.
- Conreus energètics: es tracta de plantar conreus per produir energia mitjançant la combustió (cremar, incinerar o piròlisi) o fermentació. Els conreus poden ser arbres de creixement ràpid com l’eucaliptus o arbres modificats genèticament i també alguns cereals. D’aquesta manera ocupem terres de conreu destinades a l’alimentació, per produir biocultius, també dits conreus energètics.
- Excedentària: és la biomassa que no s’aprofita en les indústries de la fusta, alimentàries i agro-ramaderes. Restes de fusta o serradures, palla, pinyols i restes càrniques.
- Residuals: és la part que no té cap valor comercial i acostuma anar als abocadors o que ben gestionada pot convertir-se en matèria orgànica per aplicar als camps com aportació de nutrients pels conreus i substituir els fertilitzants químics. Inclou restes forestals, excrements ramaders, residus sòlids urbans, fangs de les depuradores d’aigües residuals entre altres.

Com s’utilitza la biomassa:
La biomassa s’utilitza com a matèria prima en processos:
- termoquímics com són la combustió o incineració, gasificació i piròlisi. En aquests processos s’emeten CO2, SO2, òxid nitrós, metà i cendres, tots contaminants amb efecte hivernacle, i micropartícules.
- bioquímics com són la fermentació alcohòlica (producció d’alcohol) es genera CO2 i fibres, el compostatge produeix matèria orgànica aprofitable com a condicionador del sòl i una fracció líquida en gran contingut de nutrients que també es pot reusar com a fertilitzant.

Avantatges: econòmica si s’utilitza a prop d’on es produeix com a llenya, pelets o estella forestal permet utilitzar-se en llars de foc, calderes privades o comunitàries (escoles, dispensaris, equipaments esportius). Renovable, sempre que replantem tants arbres com tallem i que tallem al ritme del creixement de la zona a explotar.

Inconvenients: No és una energia neta quan el seu ús es planteja per a la producció d’energia elèctrica, perquè és molt poc eficient i cal transportar moltes tones de biomassa fins la planta industrial amb uns costos elevats de transport. A part de l’emissió de moltes tones de CO2 i altres gasos efecte hivernacle sobre l’atmosfera i problemes de salut relacionats amb les partícules emeses per el procés de combustió. S’ha de tenir en compte si tallem més arbres que els que creixeran en un període determinat de temps acabarem per desforestar, com ja esta passant amb moltes zones del planeta i provocant danys ambientals greus i a vegades irreversibles.

dilluns, 4 d’octubre de 2010

La biomassa dels boscos gironins no és suficient per abastar les plantes previstes

Ens han fet arribar aquesta notícia publicada al diari El Punt l'abril passat.

La biomassa dels boscos gironins no és suficient per abastar les plantes previstes

Un estudi aconsella potenciar les calderes domèstiques i d'equipaments com a font energètica alternativa

Alameda-Torrent, de Cassà, es dedica a valoritzar residus forestals per fer biomassa. Foto: O.M.

o hi ha prou biomassa per abastar tots els projectes que han aparegut els últims anys per construir plantes d'aprofitament de restes vegetals per generar energia. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi sobre la biomassa dels boscos gironins, encarregat pel CILMA. Segons el text, els boscos gironins generen unes 165.000 tones de biomassa aprofitable cada any, una quantitat molt allunyada de les 316.000 tones que es necessitarien si es posessin en marxa tots els projectes. L'estudi aconsella potenciar les calderes de biomassa domèstiques i equipaments municipals, i promoure el consum prop d'on s'ha d'anar a buscar.

Fa més d'un any la llevantada va arrasar centenars d'hectàrees del Ripollès i la Garrotxa. Ara ha estat la nevada el que ha fet el mateix, en zones més properes a la costa. Molta de la fusta caiguda es va embarcar cap a Itàlia, on la compraven plantes de biomassa per generar-ne energia, ja que a Catalunya encara no hi ha cap instal·lació d'aquesta mena. Aquesta serà una de les solucions on col·locar la fusta, però la crema està sent la resposta generalitzada per eliminar tots els desperfectes naturals ocasionats per la nevada.

Tot plegat demostra que si prosperés algun dels projectes de planta de biomassa, tindria material suficient per funcionar. De fet, l'estudi qualifica de «sorprenent» que a hores d'ara no hi hagi cap consumidor de biomassa per a usos energètics, vist el potencial dels boscos gironins, i veu «preocupant» que cap empresa hagi substituït la indústria paperera en l'ús d'aquest recurs. Però també alerta que ara mateix hi ha massa projectes sobre la taula i que amb la biomassa que es genera en un any normal no es podrien alimentar tots. De fet, amb una planta gran i unes poques de petites seria suficient per a tota la demarcació. L'estudi quantifica la biomassa disponible segons la procedència: de les 165.000 tones anuals, una mitjana de 127.000 vindrien del bosc; 9.500 provinents d'incendis forestals, i una estimació de 28.000 de residus de la indústria. La resta seria provinent de perímetres d'urbanitzacions, neteja de línies elèctriques, etc.

Calderes domèstiques

Entre les diverses possibilitats que ofereix la biomassa per a la generació d'energia s'ha estabilitzat un dels usos tradicionals, com ara el consum particular de llenya a llars i estufes, i després d'uns anys de descens. El que ha augmentat són les calderes, tant privades com d'equipaments públics, si bé no al ritme que seria ideal a causa de les fortes inversions inicials que s'han de fer, i també les despeses de gestió. En tot cas, considera que s'haurien de potenciar aquestes calderes de petita potència, d'entre 100 i 300 kW de mitjana, ja que són una eina eficient per lluitar contra el canvi climàtic i redueixen la dependència energètica exterior. Un dels seus grans punts a favor, però, és que ofereixen una sortida local a la biomassa del municipi. Finalment, una altra de les possibilitats recomanables que assenyala l'estudi són les xarxes de calor, que subministren calor a un conjunt d'edificis a través d'una xarxa pròpia. Aquesta possibilitat s'està estenent en noves urbanitzacions, però es reclama que també s'implanti en nuclis edificats.

LES DADES

ALT EMPORDÀ

Biomassa forestal aprofitable: 17.780 tones per any

Hectàrees de bosc: 48.727

BAIX EMPORDÀ

Biomassa forestal aprofitable: 9.000 tones per any

Hectàrees de bosc: 30.456

GARROTXA

Biomassa forestal aprofitable: 23.000 tones per any

Hectàrees de bosc: 55.465

GIRONÈS

Biomassa forestal aprofitable: 10.000 tones per any

Hectàrees de bosc: 32.780

PLA DE L'ESTANY

Biomassa forestal aprofitable: 5.580 tones per any

Hectàrees de bosc: 12.466

RIPOLLÈS

Biomassa forestal aprofitable: 23.000 tones per any

Hectàrees de bosc: 54.476

LA SELVA

Biomassa forestal aprofitable: 30.000 tones per any

Hectàrees: 74.898

CERDANYA

Biomassa forestal aprofitable: 9.000 tones per any

Hectàrees: 20.921

LA XIFRA

680.000
m³ a Catalunya.
Segons l'estudi, a Catalunya hi ha 680.000 m³ de biomassa forestal aprofitable cada any. La majoria prové dels residus de la indústria de primera transformació, mentre que la resta és biomassa forestal primària i provinent de llenyes i destinats a energia.

Projectes en marxa

L'estudi defineix els projectes previstos a les comarques gironines, amb les corresponent tones de biomassa que està previst que facin servir. Hi inclou el projecte de l'IDAE a Santa Coloma de Farners, i també els dos de les Gavarres, un a Sant Sadurní de l'Heura i un altre a Cassà de la Selva. També incorpora una planta de cogeneració del Pla de l'Estany, i una de biomassa que es vol fer al Montseny, a més de possibles projectes al Ripollès, Massanes i Sant Feliu de Buixalleu. Algunes, com ara la de Sant Sadurní de l'Heura i la de Massanes, a hores d'ara ja estan gairebé descartades, mentre que l'estudi no inclou la que es vol fer a Albons, i que ha aparegut recentment.

Salvació forestal

La biomassa és el clau roent on ara mateix s'agafa bona part del sector silvícola gironí per sobreviure, gairebé com una de les úniques possibles sortides, als milers de tones de fusta que s'acumulen als boscos. La competència d'altres zones d'Europa, amb fusta de més qualitat i amb menors costos per explotar-la, així com la pèrdua de pes de la fusta com a material per exemple de la construcció són alguns dels factors que fa anys que estan fent baixar l'activitat silvícola. Tot plegat ha generat en un progressiu abandonament del bosc i del moviment econòmic que genera, i l'aprofitament energètic és l'ús més factible ara mateix, segons han reconegut les mateixes associacions de propietaris forestals.


Font: http://avui.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/161702-la-biomassa-dels-boscos-gironins-no-es-suficient-per-abastar-les-plantes-previstes.html